Ana Konular • Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Canlı Yayınlar
 • Canlı Yayında Kateterle ASD, VSD Kapatılması
 • Canlı Yayında Kataterler AVR
 • Canlı Yayında Transapikal AVR
 • Canlı Yayında Kalp Kapak Onarımında Yenilikler
 • Canlı Yayında Minimal İnvaziv AF Cerrahisi
 • Canlı Yayında Kateterle AF Ablasyonu
 • Canlı Yayında Yapay Kalp Uygulaması
 • Canlı Yayında Endovenöz Laser
 • Canlı Yayında Endovasküler Girişimler
 • Canlı Yayında Kompleks Koroner Girişimler
 • İlaç Kaplı Stent 2013
 • Antihipertansif Tedavide Yenilikler
 • Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Yönetimi
 • Hiperlipidemi Tedavisinde Yenilikler
 • Yeni Görüntüleme Yöntemleri
 • Akut Koroner Sendromu
 • 2013’de Robot Cerrahisi
 • Akut Kalp Yetmezliği ve Tedavisinde Yenilikler
 • Akut Koroner Sendromun Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Aort Diseksiyonu Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Aritmilerin Elektriksel Tedavisinde Yenilikler: Ablasyon, ICD, Kalıcı Kalp Pilleri
 • Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde Yenilikler
 • Atriyal Fibrilasyonun Tıbbi Tedavisinde Yenilikler
 • Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi
 • Gebelik ve Kapak Hastalıları
 • Hibrid Prosedürler
 • Hipertrofik Kardiyomoyopati Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Kalp Kapak Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Kalp Nakli Yapılmış Hastalarda İlaç Tedavisi
 • Kalp Yetmezliğinin Cerrahi Tedavisinde Yenilikler
 • Kalp Yetmezliğinin Tıbbi Tedavisinde Yenilikler
 • Transkateter Aort Kapak Replasmanı
 • Kardiyopulmoner Bypass’ta mikrodevreler
 • Kardiyovasküler Hastalık Diyabet
 • Obezite Tedavisi ve Kardiyovasküler Hastalıklarda Diyabet
 • Kardiyovasküler Hastalıklarda Gen Tedavisi
 • Kardiyovasküler Korunmada Yeni Düşünceler
 • Konjenital Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavileri: ASD, VSD, PDS Kapatma
 • Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Dışı Tedavisinde Yenilikler
 • Koroner Bypass Cerrahisi
 • Kök Hücre Tedavisi
 • Metabolik Sendromun Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi
 • Periferik Arter Hastalıkları ve Tedavisi
 • Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Sigarayı Bırakmada Tıbbi Yardım
 • Varis Tedavisinde Yenilikler
 • Ven Hastalıkları ve Tedavisi
 • Aort Anevrizmaları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Karotis Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
 • Perfüzyon Kursu
 • Hemşirelik Kursu
 • Hipertansiyon Kursu
 • Kardiyak Görüntülemede Yenilikler
 • Ekokardiyografi Kursu
 • Karotis Arter Cerrahisi
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Aort Anevrizması
 • Periferik Arter Hastalığı
 • Endovasküler Cerrahi
 • Kardiyovasküler Evde Bakım