Bildiri Özet GönderimiBildiri Özeti Gönderimi
9. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece elektronik sistem üzerinden kabul edilecektir. Yazarlar öncelikle sisteme giriş yapmalı, ve sistemdeki adımları takip ederek bildirilerini göndermelidirler. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, sistemden tarafınıza bir email gönderilecektir. Sadece doğru bir şekilde gönderimi tamamlanmış olan bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek ve tamamlanmamış taslak bildiriler sistemden silinecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
Yazarlar öncelikle sisteme giriş yapmalı, ve sistemdeki adımları takip ederek bildirilerini göndermelidirler. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, sistemden tarafınıza bir email gönderilecektir. Sadece doğru bir şekilde gönderimi tamamlanmış olan bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek ve tamamlanmamış taslak bildiriler sistemden silinecektir. Eğer email almadıysanız, bildiriniz başarılı bir şekilde gönderilmemiş olabilir, lütfen kontrol ediniz.

Gönderim kuralları:

 • Bildiri özetleri İngilizce olarak gönderilmelidir. Türkçe sunum yapmak isteyen yazarların, bildirilerini gönderirken bu konu ile ilgili kutuyu “Tükçe” olarak işaretlemeleri gerekmektedir.
 • Kelime sayısı 400 ile sınırlıdır. 1 adet tablo ve 1 adet resim kullanılabilir.
 • Özetlerin OBJECTIVE, METHODS, RESULTS, CONCLUSIONS bölümlerini içermesi gerekmektedir.
 • Başlıkta ve özette çok bilinenlerin dışındaki (örnek: kardiak bildiriler için LVEF, CABG, VSD, ASD vs. ve vasküler bildirler için CEA, EVAR, TIA, CAS vs.) kısaltmaların kullanılmaması gerekmektedir.
 • Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. İsim ve soyad bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır, kısaltma kullanılmamalıdır. (John Smith , J. Smith).
 • Bildiriler isimsiz bir şekilde değerlendirileceğinden, özet içerisinde kurum bilgisinden kaçınılmalıdır.
 • Sunum tipinizi oral, poster veya video seçeneklerinden biri olarak seçiniz. Daha sonra özetiniz için en uygun olan konu başlığı seçilmelidir.
  • Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisinde Canlı Yayınlar
  • Canlı Yayında Kateterle ASD
  • VSD Kapatılması
  • Canlı Yayında Kataterler AVR
  • Canlı Yayında Transapikal AVR
  • Canlı yayında Kalp Kapak Onarımında Yenilikler
  • Canlı Yayında Minimal İnvaziv AF Cerrahisi
  • Canlı Yayında Kateterle AF Ablasyonu
  • Canlı Yayında Yapay Kalp Uygulaması
  • Canlı Yayında Endovenöz Laser
  • Canlı Yayında Endovasküler Girişimler
  • Canlı Yayında Kompleks Koroner Girişimler
  • İlaç Kaplı Stent 2011
  • Antihipertansif Tedavide Yenilikler
  • Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Yönetimi
  • Hiperlipidemi Tedavisinde Yenilikler
  • Yeni Görüntüleme Yöntemleri
  • Akut Koroner Sendromu
  • 2010’da Robot Cerrahisi
  • Akut Kalp Yetmezliği ve Tedavisinde Yenilikler
  • Akut Koroner Sendromun Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Aort Diseksiyonu Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Aritmilerin Elektriksel Tedavisinde Yenilikler: Ablasyon
  • ICD
  • Kalıcı Kalp Pilleri
  • Atriyal Fibrilasyonun Cerrahi Tedavisinde Yenilikler
  • Atriyal Fibrilasyonun Tıbbi Tedavisinde Yenilikler
  • Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi
  • Gebelik ve Kapak Hastalıları
  • Hibrid Prosedürler
  • Hipertrofik Kardiyomyopati Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Kalp Kapak Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Kalp Nakli Yapılmış Hastalarda İlaç Tedavisi
  • Kalp Yetmezliğinin Cerrahi Tedavisinde Yenilikler
  • Kalp Yetmezliğinin Tıbbi Tedavisinde Yenilikler
  • Transkateter Aort Kapak Replasmanı
  • Kardiyopulmoner Bypass’ta mikrodevreler
  • Kardiyovasküler Hastalık Diyabet
  • Obezite Tedavisi ve Kardiyovasküler Hastalıklarda Diyabet
  • Kardiyovasküler Hastalıklarda Gen Tedavisi
  • Kardiyovasküler Korunmada Yeni Düşünceler
  • Konjenital Kalp Hastalıklarında Perkütan Tedavileri: ASD
  • VSD
  • PDS Kapatma
  • Koroner Arter Hastalığının Cerrahi Dışı Tedavisinde Yenilikler
  • Koroner Bypass Cerrahisi
  • Kök Hücre Tedavisi
  • Metabolik Sendromun Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi
  • Periferik Arter Hastalıkları ve Tedavisi
  • Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Sigarayı Bırkamada Tıbbi Yardım
  • Varis Tedavisinde Yenilikler
  • Ven Hastalıkları ve Tedavisi
  • Aort Anevrizmaları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Karotis Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
  • Perfüzyon Kursu
  • Hemşirelik Kursu
  • Hipertansiyon Kursu
  • Kardiyak Görüntülemede Yenilikler
  • Ekokardiyografi Kursu
  • Karotis Arter Cerrahisi
  • Abdominal Aort Anevrizması
  • Aort Anevrizması
  • Periferik Arter Hastalığı
  • Endovasküler Cerrahi
 • Sunumunuzda kullanacağınız video dosyalarınızı AbstractAgent aracılığıyla gönderebilirsiniz
 • Video dosyanız 300 mb’ı aşmamalı ve .mpg, .mpeg, .avi, .wmv, .mov, .flv formatlarından birinde olmalıdır
 • Video dosyası isminde mutlaka Abstract Agent’in belirlediği ve ilgili ekranda yer alan bildiri no. Belirtilmelidir

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 15 Aralık 2012