Temel Kardiyoloji Sertifika Programı                                                                             
TEMEL KARDİYOLOJİ KURSU
23 MART
Program sorumluları
Kudret Aytemir / Barış Kaya
  I. SEMPTOMDAN TANIYA: OLGU TEMELLİ YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Kudret Aytemir / Nasıh Nazlı
 
Çarpıntısı Olan Hastaya Yaklaşım
Banu Evranos
Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım
Orçun Çiftçi
Nefes Darlığı Olan Hastaya Yaklaşım
Ali Deniz
Senkopu Olan Hastaya Yaklaşım
Levent Şahiner
12.00-13.30 Öğlen Yemeği
13.30-15.00 II. ÖRNEKLERLE FİZİK İNCELEMEYE DAYALI AYIRICI TANI
Oturum Başkanları: Barış Kaya / Nazmi Gültekin
 
Nabız Ve Kan Basıncı
Hamza Sunman
Kalp Dinleme Bulguları
Sercan Okutucu
Ödem
Uğur Canpolat
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 III. ÖRNEKLERLE İNME NEDENİ OLARAK ATRİYAL FİBRİLASYON
Oturum Başkanları: Dursun Aras / Basri Amasyalı
 
Atriyal Fibrilasyon Nedir ? Niçin Önemlidir?
Cengiz Ermiş
Atriyal Fibrilasyonda İnme Riskinin Belirlenmesi: Kime Antikoagülasyon
Erdem Diker
Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde İnme Önlenmesinde Yenilikler
İlyas Atar
Olgu Sunumu ve Panel tartışması
Barış Kaya
Panelistler: Ali Oto, Kudret Aytemir, Erdem Diker, Cengiz Ermiş, Dursun Aras,
İlyas Atar, Basri Amasyalı
17.00-18.00 IV. GÜNCEL ÖNERİLER
Oturum Başkanları: İlknur Can / Bilgehan Karadağ
 
Kalp Hastalıkları ve Beslenme
Uğur Kocabaş
Kalp hastalıkları ve Egzersiz – Fiziksel Aktivite
Tayfun Açıl
Sporcularda Kardiyak Değerlendirme: Kimler Sporcu Olamaz
Okan Gülel
Diyabetik Kalp Hastasını Nasıl Değerlendirelim?
Emre Durakoğlugil

 24 MART
İkinci Gün

08.30-10.00 V. ÖRNEKLERLE ELEKTROKARDİYOGRAFİK İNCELEME
Oturum Başkanları: Kudret Aytemir / Serkan Topaloğlu
 
Temel EKG
Onur Sinan Deveci
Koroner Arter Hastalığı ve EKG
Kamil Gülşen
Ritim Bozuklukları ve EKG
Kudret Aytemir
Bloklar ve İleti Bozuklukları
Turgay Çelik
İlaçlar ve Elektrolit Bozuklukları ve EKG
Ayşegül Ülgen Konak
10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-11.15 VI. OLGULARLA HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE ZOR DURUMLAR
Oturum Başkanları: Zerrin Yiğit / Serdar Soydinç
 
Yaşlılarda Hipertansiyon
Burcu Balam Yavuz
Hipertansiyon Tedavisinde Sık Görülen Yan Etkiler
Ahmet Hakan Ateş
Antihipertansif İlaç Etkileşimleri: Günlük Uygulamaya Yansımalar
Levent Şahiner
Dirençli Hipertansiyon
Rahmi Yılmaz
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30 VII. ÖRNEKLERLE HİPERLİPİDEMİYE YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Murat Ersanlı / Aylin Yıldırır
 
KV Risk Değerlendirilmesi
Bünyamin Yavuz
Güncel Hiperlipidemi Tedavisi
Ebru Akgül
Hiperlipidemide Yaşam Biçimi Değişikliği Önerileri
Ahmet Karabulut
Statinlerle İlgili Sorular ve Yanıtlar
Harun Kılıç