KurslarProf. Marko Turina tarafından (EACTS Geçmiş Başkanı) Sığır Kalbinde Cerrahi Ablasyon Kursu!

Sadece ilk başvuran 30 kursiyer için!

Klasik Maze Prosedürü, Off-Pump Maze ve Bipolar ve Unipolar Medtronik Cihazlarıyla Maze Prosedürü


EACTS’ dan sonra ilk kez Türkiye’ de olağanüstü bir kurs!

EACTS önceki başkanı Prof. Paul Sergeant tarafından düzenlenen
“Anastomoz Yeteneğini Geliştirme Kursu”

“Dar Alanda Anastomoz Kursu Laboratuvarı”

22 Mart 2013 Cuma günü, sabah (30) ve ogleden sonra (30) toplam 60 katılımcı için.

Öğrenme Hedefi: Bu üç saatlik simulasyon oturumu kursiyere dar alanda stabil olmayan hareketli yerde anastomoz tekniği konusunda yol gösterecektir.
Bu oturumun sonunda katilan kursiyerlere yıl boyu uzaktan eğitime devam edebilecekleri Arroyo simulatör hediye edilecektir.


Ekokardiyografi Kursu

23 Mart 2013
İleri Ekokardiyografi Kursu: Stres Ekokardiyograf
8:30 - 8:50 Stres ekokardiyografi teknikleri
8:50 - 9:10 İskemi ve viabilitenin değerlendirilmesinde 2B ve stres ekokardiyografi
9:10 - 9:30 İskemi ve viabilitenin değerlendirilmesinde deformasyon görüntülemesi
9:30 - 9:50 Kapak hastalıklarında stres ekokardiyografi
9:50 - 10:10 Preoperatif değerlendirmede stres ekokardiyografi
10:10 - 10:30 Tartışma
İleri Ekokardiyografi Kursu: Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığı ile Başvuran Zor Vakalar, Klinik Karar Vermede Ekokardiyografi
11:00 - 11:15 Son dönem kalp yetersizliği olan bir hastada klinik karar verme
11:15 - 11:30 Pulmoner arteryel hipertansiyonu olan bir hastada klinik karar verme
11:30 - 11:45 Göğüs ağrısı olan iskemik dilate kardiyomiyopatili bir hastada kinik karar verme
11:45 - 12:00 Ciddi efor dispnesi olan normal ejeksiyon fraksiyonlu bir hastada klinik karar verme
(diyastolik disfonksiyonun vurgulanması hedeflenmiştir)
12:00 - 12:15 Organik mitral yetersizliği ve tek damar koroner arter hastalığı olan bir vakada klinik karar verme
12:15 - 12:30 Tartışma
İleri Ekokardiyografi Kursu: Kapak Hastaları ile İlgili Zor Vakalar, Klinik Kararlarda Ekokardiyografi
13:30 - 13:45 Endokarditli bir hastada klinik karar verme
13:45 - 14:00 Çoklu kapak tutulumu olan bir hastada klinik karar verme
14:00 - 14:15 Düşük gradyanlı düşük ejeksiyon fraksiyonlu aort darlığı hastasında klinik karar verme
14:15 - 14:30 Hasta-protez uyumsuzluğu olan bir vakada karar verme
14:30 - 14:45 Tartışma